KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA TẬP ĐOÀN


Tập đoàn được giao thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí, có công nghệ hiện đại, có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có yêu cầu đảm bảo an ninh nghiêm ngặt; đặc biệt, hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí được tiến hành chủ yếu trên biển, có những hoạt động ở vùng nước sâu, xa bờ liên quan đến chủ quyền, biên giới quốc gia.

Hoạt động của Tập đoàn hiện nay tập trung vào năm lĩnh vực chính là: tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; công nghiệp lọc hóa dầu; công nghiệp khí, điện và cung cấp dịch vụ liên quan trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài.

Những thành công cũng như sự bứt phá đi lên của Tập đoàn hôm nay có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ CBNV và người lao động Dầu khí. Do những đặc thù hoạt động, Tập đoàn đã nghiên cứu và chọn các phương án tổ chức phong trào thi đua phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng công trình, từng đơn vị. Đặc biệt, chú trọng việc giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống của ngành Dầu khí Việt Nam Anh hùng, về vai trò của ngành dầu khí đối với đất nước, về ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng để từ đó tạo động lực cho người lao động hưởng ứng và tham gia tích cực, tự nguyện vào các phong trào thi đua.

Hàng năm, Tập đoàn đã phát động các phong trào thi đua rộng khắp với nhiều hình thức phong phú và thực hiện việc đăng ký các danh hiệu thi đua theo phương châm hành động là:“ Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, phát triển bền vững”. Các phong trào thi đua nổi bật như: “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến”, “Việc hôm nay không để ngày mai”, “Về đích trước thời hạn”, “số ngày đêm thi đua nước rút”, “thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không có ngày, giờ lao động mất an toàn”; thi đua đóng góp ý tưởng sáng tạo; thi đua xây dựng Văn hóa Dầu khí; Thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.v.v…. Phong trào thi đua góp phần xây dựng con người mới và phát triển văn hóa người lao động Dầu khí. Chính vì vậy, hàng năm, các phong trào thi đua trong toàn ngành được tổ chức phát động thường xuyên, tạo khí thế thi đua sôi nổi với sự tham gia hưởng ứng tích cực của đội ngũ những người lao động.

Phong trào thi đua đã mang lại rất nhiều lợi ích quan trọng cả về hiệu quả kinh tế và những đột phá trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh. Nổi bật trong giai đoạn 2010-2015 đã có trên 300 đề tài nghiên cứu khoa học; hơn 2.600 sáng kiến, trong đó có 834 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng chế được công nhận làm lợi cho ngành Dầu khí và đất nước hàng trăm triệu USD và hơn 1000 tỷ đồng. Từ các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 5 năm qua toàn Tập đoàn đã tiết kiệm được tổng cộng hơn 3.000 tỷ đồng.

Các phong trào thi đua đã gắn với nhiệm vụ xây dựng trên các công trình trọng điểm, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, của Tập đoàn đã đem lại lợi ích kinh tế, thành tựu nổi bật nhất cụm công trình nghiên cứu khoa học “Tìm kiếm thăm dò và khai thác Dầu khí trong tầng đá móng” đưa dự Giải thưởng Hồ Chí Minh. Điển hình là phong trào thi đua bảo dưỡng vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã rút ngắn thời gian bảo dưỡng 2 ngày, làm lợi 6 triệu USD. Phong trào thi đua bảo dưỡng nhà máy Đạm Phú Mỹ, nhà máy điện Nhơn Trạch đã rút ngắn thời gian bảo dưỡng và làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Cho đến nay, phong trào thi đua đã và đang góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tại các công trình, dự án của ngành dầu khí.

Chính từ các phong trào thi đua mà Tập đoàn đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và luôn vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước, đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên và người lao động luôn được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực cho phát triển bền vững của từng đơn vị và của cả Tập đoàn.

Kết quả từ các phong trào thi đua yêu nước: đã có nhiều tập thể và cá nhân là những điển hình tiên tiến được tôn vinh và đón nhận những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, cụ thể là: 09 tập thể và 05 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 02 Huân chương Sao Vàng; 02 Huân chương Hồ Chí Minh; 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 12 Huân chương Độc Lập các hạng; 02 Huân chương Quân công; 473 Huân chương Lao động các hạng; 76 Huân chương Hữu nghị & 32 Huy chương Hữu nghị; 19 chiến sỹ thi đua toàn quốc; 1.811 số lượng lớn bằng khen Thủ tướng Chính phủ và Bộ.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin cùng chuyên mục
Liên kết
Fanpage

​​​​​​​