Bài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể đã giúp Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Petrovietnam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, trách nhiệm người đứng đầu, chế độ nêu gương…


Petrovietnam là một trong rất hiếm tập đoàn vẫn giữ ổn định nhịp độ sản xuất kinh doanh trong 5 năm qua.

Trong đó tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII và Nghị quyết của Đảng bộ Khối, Đảng bộ Tập đoàn về xây dựng Đảng; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tăng cường công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn giao Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các đồng chí cấp ủy và lãnh đạo Tập đoàn tổ chức cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình hành động thành các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện trong toàn Tập đoàn.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và người đứng đầu đơn vị, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với tình hình thực tế với các nhiệm vụ giải pháp đồng bộ để đạt hiệu quả, tránh hình thức, qua loa. Phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị, cá nhân người đứng đầu, trong đó hằng năm đảng viên có bản cam kết và được chi bộ đánh giá về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và định kỳ phải có báo cáo kiểm điểm tiến độ và kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn. Từ đó, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện, tiêu biểu là PVTRANS, VIETSOVPETRO, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, PVGAS, PVOIL, PVFCCo, PVCFC, PVMTC, PAP, PVPOWER, VPI, DQS, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn... Công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc, công tác phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng. Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên thực hiện đúng quy định.


Người lao động Dầu khí quyết tâm vừa sản xuất kinh doanh tốt vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vượt qua đại dịch Covid-19.

Từ cuối năm 2019 đến nay, mặc dù đây là giai đoạn hết sức khó khăn, nhiều biến động ảnh hưởng trực tiếp đến Tập đoàn, đặc biệt là khủng hoảng do giá dầu giảm sâu và dịch bệnh covid-19 nhưng với những giải pháp kịp thời như: Năm 2020 là “Quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích”; Năm 2021 là “Quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội, liên kết đầu tư, phục hồi tăng trưởng” đã xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những vấn đề đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn. Tập đoàn đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các giải pháp ứng phó“khủng hoảng kép”, tiến tới đạt “mục tiêu kép” vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19.

Từ định hướng đúng đắn, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo hiệu quả công tác cổ phần hóa; thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp theo Quy định 69 của Ban Bí thư, giải quyết các dự án khó khăn, thua lỗ hoặc chậm chễ kéo dài. Điển hình như: tiếp tục triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, vận hành trở lại Nhà máy xơ sợi Đình Vũ, từng bước giải quyết theo lộ trình tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tại PVC... Đặc biệt, Petrovietnam là một trong rất ít những tập đoàn trên thế giới giữ được nhịp độ sản xuất, kinh doanh và đạt tăng trưởng trong tình hình dịch bệnh kéo dài.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​