Tài liêu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2023


 

Ngày 9/6/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đã gửi các đơn vị Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2023. Đề nghị các đồng chí triển khai trong sinh hoạt chi bộ.     

Trân trọng!


Nội dung chi tiết xin xem tại đây.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​