PTTEP điều chỉnh kế hoạch sản lượng và tổng chi phí đầu tư giai đoạn 5 năm 2019-2023
Công ty Thăm dò Khai thác PTT (PTTEP) đã điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2019-2023 cũng như kế hoạch sản lượng để phù hợp với tình hình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh gần đây.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của PTTEP Phongsthorn Thavisin cho biết, trong nửa đầu năm 2019, PTTEP đã hoàn thành mở rộng kinh doanh theo các định hướng chiến lược đã đề ra. Công ty đã ký hợp đồng PSC tại lô G1/61 (mỏ EINA) và Lô G2/61 (mỏ Bongkot) ở vịnh Thái Lan, giành được các lô thăm dò tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Malaysia, mua lại cổ phần của Murphy Oil tại Malaysia (hoàn tất ngày 10/7/2019) và mua lại 33,8% cổ phần của APICO LLC từ Tatex Thai Land LLC.

 

Theo đó, PTTEP ước tính tổng chi phí năm 2019 là 3.577 triệu USD (tương đương 116,246 triệu baht), tăng so với mức đặt ra trước đó là 3.256 triệu USD (tương đương 107,453 triệu baht). Tuy nhiên, tổng chi phí này không bao gồm chi phí mua lại là 2.086 triệu USD (tương đương 67.795 triệu baht). Trong giai đoạn 5 năm 2019-2023, PTTEP đã phân bổ tổng chi phí là 21.354 triệu USD, cao hơn so với mức 16.105 triệu USD trước đó. Kế hoạch sản lượng trung bình năm 2019 được đặt ở mức 345.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày (BOED), tăng 8,5% so với mức 318.000 BOED dự kiến trong năm ngoái. Tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) trong giai đoạn 5 năm dự kiến ở mức 7%, chi tiết như bảng dưới đây:

 

(PTTEP, 12/7)


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​