Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo hình thức trực tuyến.

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xem phóng sự về kết quả 5 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW.


Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Giàn trưởng Nguyễn Thanh Tĩnh, Phòng Vận hành - Khai thác, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đại diện cho tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí trình bày tham luận, chia sẻ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị sẽ công bố quyết định khen thưởng các điển hình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​