10 sự kiện nổi bật trong năm 2018 của PVEP
Năm 2018, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập thể người lao động Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã triển khai các giải pháp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những thành quả đáng tự hào. Sau đây là 10 sự kiện nổi bật trong năm 2018 của PVEP.

1. Gia tăng trữ lượng đến thời điểm hiện tại đạt 0,31 triệu tấn quy dầu từ giếng thẩm lượng khai thác TGT-16AP Lô 16-1 và kỳ vọng đạt được 1,0-1,5 triệu tấn quy dầu từ giếng CT-6X (Lô 09-3/12). Hiện giếng đang thi công, có biểu hiện dầu khí tốt và khả năng thử vỉa thành công cao, kết quả sẽ được chính xác hóa sau khi có tài liệu đo địa vật lý giếng khoan.


Giàn khai thác tại mỏ Đại Hùng

2. PVEP đã về đích trước kế hoạch khai thác dầu/condensate 32 ngày, hoàn thành chỉ tiêu SLKT quy dầu trước 28 ngày và hoàn thành kế hoạch khai thác khí trước 14 ngày.

Tổng sản lượng khai thác năm 2018 là 4,23 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 10,13 triệu tấn), đạt 109% kế hoạch năm; trong đó, khai thác dầu/ condensate là 3,17 triệu tấn và khai thác khí là 1.060 triệu m3.

3. Điều hành thuê 02 dự án Lô 01&02 và Lô 01/97&02/97 và vận hành Mỏ Sông Đốc cho Chính phủ an toàn, hiệu quả, tối ưu chi phí và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác, đảm bảo SLKT trung bình ~ 16.600 thùng/ngày.

4. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính được Tập đoàn giao, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước. Trong đó:

Tổng Doanh thu: 37.499 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch năm;

Lợi nhuận trước thuế: 12.589 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế (trước phân bổ): 6.318 tỷ đồng.

Nộp NSNN 10.521 tỷ đồng, đạt 164% kế hoạch năm.

5. Đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt dòng tiền của Tổng Công ty tiếp tục được cải thiện, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm sau khi tiến hành nhiều giải pháp về tiết giảm/tối ưu đầu tư/chi phí và rà soát lại cơ cấu các nguồn (so với dự kiến không cân đối được 138 triệu USD tại thời điểm xây dựng kế hoạch đầu năm).

6. Đưa cụm mỏ Bunga Pakma Lô PM3 CAA vào khai thác từ ngày 12/5/2018 (trước 19 ngày), tổng lưu lượng khí xuất hiện tại khoảng 160 triệu bộ khối/ngày; tiếp tục thực hiện các hạng mục phát triển với mục tiêu đưa Mỏ Cá Tầm Lô 09-3/12 vào khai thác trong tháng 1/2019.

7. Thực hiện hàng loạt giải pháp về kinh tế tài chính, kỹ thuật và quản lý điều hành, giúp tối ưu và tiết giảm chi phí khoảng 125 triệu USD từ tiết giảm chi phí/đầu tư dự án (41 triệu USD), làm lợi từ các sáng kiến/giải pháp (35,8 triệu USD), giảm giá hợp đồng dịch vụ (khoảng 43,7 triệu USD), giảm lãi suất ngân hàng cho các khoản vay (khoảng 2,3 triệu USD đồng); tiết kiệm chi phí quản lý điều hành (tiết kiệm khoảng 40 tỷ đồng).

8. Nhiều vấn đề tồn tại đã và đang được tích cực xử lý như quyết toán quỹ lương; giải quyết vấn đề công nợ tại các dự án; dần tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư các dự án và đề xuất thủ tục đầu tư với từng nhóm dự án sau khi Quyết định 5524/QĐ-DKVN ngày 08/8/2013 của Tập đoàn hết hiệu lực.

9. Xây dựng một phương án triển khai tích cực cho PVEP với mục tiêu ổn định sản xuất, phát triển bền vững trình Tập đoàn làm cơ sở để trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt Đề án Cơ cấu lại PVEP giai đoạn 2017-2020. Hoàn thiện phương án tái cấu trúc lại bộ máy điều hành của Tổng Công ty, sắp xếp các Ban/Văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của PVEP; Rà soát và trình Tập đoàn Điều lệ tổ chức hoạt động.

10. Ổn định việc làm và chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên, mức thu nhập năm 2018 của người lao động được cải thiện. Thực hiện điều chỉnh lương chức danh, phụ cấp cho các cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là nguồn động viên cũng như chăm lo thiết thực cho đời sống cán bộ nhân viên.

H.A


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn