Tuổi trẻ PVE: Đổi mới tư duy - đột phá sáng tạo
Với tinh thần “Tuổi trẻ PVE đổi mới tư duy, đột phá sáng tạo, đoàn kết, vững tin, tiếp bước truyền thống, xung kích hội nhập quốc tế”, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE) đã có những đóng góp quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Có thể nói nhiệm kỳ 2012-2017 là nhiệm kỳ đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về mọi mặt của Đoàn Thanh niên PVE. Không chỉ làm tốt vai trò, chức năng của tổ chức là “cánh tay phải của Đảng”, Đoàn Thanh niên PVE đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn tổng công ty triển khai nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa. Đó là việc triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, thực hiện văn hóa PVE...


Đoàn Thanh niên PVE ký Giao ước thi đua năm 2017

Với đặc thù là đơn vị sử dụng hàm lượng chất xám cao, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên PVE luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình thực hiện dự án… Thông qua các phong trào này, Đoàn Thanh niên PVE đã góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của PVE và ngành Dầu khí.

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng được Đoàn Thanh niên PVE đặc biệt chú trọng. Trong giai đoạn 2012-2017 đã có trên 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các khóa đào tạo trong nước và trên 60 lượt được cử đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài, tham gia các đoàn học tập kinh nghiệm, hội thảo khoa học ở nước ngoài.

Trong phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn Thanh niên PVE luôn phối hợp chặt chẽ với công đoàn để tổ chức các hoạt động tình nguyện, công tác an sinh xã hội. Các hoạt động này đã thực sự trở thành truyền thống, một nét đẹp nhân văn của PVE, thể hiện được trách nhiệm của PVE đối với cộng đồng xã hội. Một số chương trình tiêu biểu như tặng tủ sách hiếu học, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng tại huyện Cần Giờ; xây dựng 1 trường cấp 2 tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; thăm hỏi, tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại trường chuyên biệt Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh…

Giai đoạn 2012-2017, Đoàn Thanh niên PVE cũng tích cực triển khai, hưởng ứng chương trình hành động cải cách hành chính và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện văn hóa PVE “việc hôm nay không để ngày mai”, chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, thời gian làm việc. Các chương trình 5S; sáng kiến cải tiến kỹ thuật; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008… được đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia và đề xuất nhiều ý tưởng tốt, góp phần vào sự thành công chung của PVE.

Trải qua gần 20 năm, các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên PVE đã nối tiếp nhau, cống hiến và góp phần xây dựng PVE cũng như ngành Dầu khí Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Đoàn Thanh niên PVE hiện có 147 đoàn viên, sinh hoạt tại 8 chi đoàn trực thuộc.

Bước sang giai đoạn mới, Đoàn Thanh niên PVE đặt khẩu hiệu hành động là “Đổi mới tư duy - đột phá sáng tạo, tuổi trẻ PVE đoàn kết, vững tin tiếp bước truyền thống, xung kích hội nhập quốc tế”. Mục tiêu là tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, khát vọng cống hiến của đoàn viên thanh niên; thúc đẩy, tạo điều kiện để tuổi trẻ PVE hăng say lao động, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo, định hướng nghề nghiệp rõ ràng, có ý thức vươn lên khẳng định mình.

Theo đó, Đoàn Thanh niên PVE sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào công tác xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, công bằng, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện vì tập thể, vì cộng đồng; chú trọng nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn, làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng văn hóa đặc trưng của Đoàn Thanh niên PVE trong hệ thống tổ chức Đoàn Tập đoàn là “Trí tuệ - chuyên nghiệp - hiệu quả”.

Nhiệm vụ trọng tâm là Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên PVE tuyên truyền thường xuyên và sâu rộng trong thanh niên về truyền thống hào dùng dân tộc, của ngành Dầu khí và của PVE, tạo động lực và niềm say mê nghề nghiệp, phát huy tính xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ và dịch vụ khoa học kỹ thuật để xây dựng PVE phát triển bền vững.

Nguyễn Hiển


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn