Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình: Ngành Dầu khí đóng góp tích cực cho quản lý kinh tế vĩ mô
Tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế Trung ương với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã khẳng định ngành Dầu khí đã đóng góp tích cực trong quản lý kinh tế vĩ mô.

Ngày 25/1/2019, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng một số lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nghe báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch phát triển năm 2019; đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.


Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Khép lại năm 2018 đầy khó khăn, thách thức, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao; hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt kế hoạch cả năm từ 10 ngày đến 2 tháng.

Một số kết quả nổi bật của năm 2018: Sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 675 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,08%; tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 626,8 nghìn tỉ đồng, vượt 96 nghìn tỉ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017. Đặc biệt, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 121,3 nghìn tỉ đồng, vượt 47,5 nghìn tỉ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách Trung ương. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 47,1 nghìn tỉ đồng (kế hoạch 19,1 nghìn tỉ đồng), vượt gấp 2,5 lần kế hoạch năm, tăng 23% so với năm 2017...


Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch phát triển năm 2019

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đã cổ phần hóa thành công 3 doanh nghiệp thành viên là PVOIL, BSR và PV Power, thu về thặng dư 7.500 tỉ đồng cho Nhà nước. Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý các dự án chưa hiệu quả theo đúng đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một tín hiệu đáng mừng là các dự án này hoạt động trở lại và bước đầu mang lại hiệu quả.

Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2018, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã báo cáo với Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác một số khó khăn, thách thức mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang gặp phải, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Cụ thể là những khó khăn trong việc thực hiện Luật Dầu khí và các văn bản dưới luật; công tác đầu tư ra nước ngoài; khó khăn trong việc tích hợp, áp dụng giữa các luật; việc thực hiện các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết 41; việc bù thuế sản phẩm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; khó khăn trong việc xử lý các dự án chưa hiệu quả… cùng với đó là một số khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.


Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc

Trước những khó khăn, vướng mắc đó, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã kiến nghị một số vấn đề với Ban Kinh tế Trung ương như: hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho Dầu khí, cùng với đó kiến nghị với Quốc hội xem xét, hoàn chỉnh Luật Dầu khí, xem xét tổng thể các luật liên quan để có quy định thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dầu khí; đề nghị Ban Kinh tế Trung ương có ý kiến với các bộ/ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã được Thủ tướng giao trong Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam… Qua đây, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mong muốn Ban Kinh tế Trung ương quan tâm, hỗ trợ có ý kiến tháo gỡ để Tập đoàn vượt qua các khó khăn, thách thức hiện tại, để ổn định và phát triển bền vững những năm tiếp theo.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá cao những thành tích của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2018, đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang đối diện, đồng thời kiến nghị với Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu các đề xuất, có ý kiến với các cấp có thẩm quyền xem xét đưa ra những quy định, hỗ trợ cần thiết để Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên triển khai thực hiện các dự án hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ của mình.


Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng những thành tích đạt được của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2018, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định ngành Dầu khí giữ vị trí vô cùng quan trọng trong an ninh năng lượng, quốc phòng, đảm bảo phát triển kinh tế của đất nước. Chính vì vậy, cần phải hoàn thiện các cơ chế, chính sách để hoạt động dầu khí được ổn định, đúng hướng, vượt qua những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ như Đảng, Nhà nước đã đặt kỳ vọng ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng thống nhất với các ý kiến cho rằng công tác đánh giá thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí là cần thiết trong bối cảnh hiện nay của ngành Dầu khí, qua đó tìm cách tháo gỡ các khó khăn, điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho phù hợp hơn với các hoạt động của ngành Dầu khí trong thời gian tới.


Lãnh đạo Tập đoàn tặng quà lưu niệm Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự xem xét, đề ra những hướng xử lý, giải quyết các khó khăn nội tại cũng như cần có cơ chế minh bạch trong quản lý, điều hành, tạo tiền đề để Tập đoàn phát triển.

Trên cơ sở các kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các Bộ/ngành phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới cũng như điều chỉnh, sửa đổi các cơ chế đang có để tạo môi trường thuận lợi cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tin tưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi sắp đến, đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sớm có hướng đi mới, lấy lại khí thế của tập thể Anh hùng, nâng cao tự chủ, năng lực phát triển, tiếp tục có các bước đột phá về cơ chế, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát triển trong thời gian tới.

H.A


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn