PVN vững tin hoàn thành nhiệm vụ năm 2020
Năm 2019 là một năm thành công đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khi đã hoàn thành vượt mức, về đích sớm tất cả các chỉ tiêu kế hoạch. Những thành quả đó đã tạo động lực, quyết tâm để cả tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động ngành Dầu khí bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 của PVN, ghi nhận những kết quả toàn diện của ngành Dầu khí trong năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh: PVN đã góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, góp phần nâng cao tiềm lực kinh tế đất nước; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


Người lao động PVN trên giàn khoan

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm

(2016-2020), là năm thứ 5 PVN thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Việc thực hiện kế hoạch năm 2020 có ý nghĩa quyết định hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm (2016-2020), góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), là tiền đề vững chắc để thực hiện kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Bước vào năm mới 2020, PVN sẽ có nhiều thuận lợi trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của cả năm như: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng và toàn diện. Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết trong năm 2019 như: FTA giữa Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa ASEAN và Hongkong (AHKFTA)... có hiệu lực trong năm 2020, sẽ tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trong nước phát triển.

Sau gần 2 năm triển khai tái cấu trúc, cơ cấu tổ chức của PVN và các đơn vị thành viên đã đi vào ổn định, vận hành hiệu quả. Các quy trình quản lý nội bộ đã cơ bản hoàn thiện giúp công tác quản trị doanh nghiệp được nâng cao; đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật của PVN đã có nhiều kinh nghiệm từ việc thực hiện đầu tư và vận hành các dự án, công trình lớn, công nghệ cao tạo thuận lợi cho PVN tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm trong năm 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh các thuận lợi, nhiều khó khăn, thách thức vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của PVN. Tình hình kinh tế, thương mại thế giới vẫn còn bất ổn, giá dầu thô vẫn còn diễn biến khó lường. Cùng với đó là công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí còn nhiều khó khăn do tình hình Biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp; trữ lượng tiềm năng dầu khí có hạn; suy giảm sản lượng khai thác ở các mỏ chủ lực; việc tìm kiếm, triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí ở nước ngoài ngày càng khó khăn do phải cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn, công ty dầu khí trên thế giới...

Xác định rõ những khó khăn, thách thức của năm 2020, ngay từ đầu năm, PVN đã tập trung triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

PVN đã chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của PVN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của PVN và các đơn vị thành viên.

Đồng thời, PVN đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị/dự án kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên Biển Đông; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoàn thành kế hoạch tìm kiếm, thăm dò dầu khí, phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2020 là 10-15 triệu tấn dầu quy đổi.

Cùng với đó, PVN kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ, công trình đưa vào khai thác trong năm 2020 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra; xây dựng các giải pháp hữu hiệu và xử lý dứt điểm các tồn đọng của các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, công trình dầu khí.

Năm 2020, PVN quyết tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp đột phá xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tại các dự án nhiệt điện than của PVN; xác định năm 2020 là năm đột phá trong triển khai thực hiện các dự án nhiệt điện than. Bên cạnh đó, PVN tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

Trong công tác tái cấu trúc, PVN triển khai tích cực công tác chuẩn bị để đẩy mạnh thoái vốn, sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên khi đề án tái cấu trúc PVN được Chính phủ phê duyệt; rà soát, cập nhật, điều chỉnh chiến lược phát triển của PVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 phù hợp với hướng của Bộ Chính trị tại kết luận 3 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và tình hình thực tế của PVN.

PVN tăng cường các giải pháp về khoa học công nghệ, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật số vào công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động.

PVN chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của PVN, đặc biệt là các dự án tại vùng nước sâu, xa bờ nhằm tìm kiếm cơ hội gia tăng trữ lượng dầu khí và góp phần tăng cường sự hiện diện, khẳng định chủ quyền của Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của PVN và các đơn vị thành viên trong năm 2020 là chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng.

PVN tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm thu nhập cho CBCNV trong tất cả các đơn vị thành viên; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh đã khẳng định: Trong thời gian qua, PVN đã thực hiện đúng, hiệu quả theo phương châm “Bản lĩnh - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động” trên thực tế, nói đi đôi với làm. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, PVN sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, qua đó phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ 2015-2020, tạo đà phát triển cho nhiệm kỳ mới.

Tiếp nối những thành công trong những năm trước, PVN cùng tập thể “những người đi tìm lửa” sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phát huy truyền thống vẻ vang của mình và những thành tựu đạt được, tạo ra nhiều thành công to lớn hơn nữa, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

PVN kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác trong năm 2020 và sản lượng khai thác dầu khí năm 2020 theo đúng kế hoạch đề ra; xây dựng các giải pháp hữu hiệu và xử lý dứt điểm các tồn đọng của các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác; kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, công trình dầu khí.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn