Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN tổng kết tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2018
Ngày 25/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tham dự hội nghị có Thượng tá Vương Đăng Ninh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ba Đình (TP. Hà Nội); Đại úy Hoàng Minh Thắng, Trợ lý tác chiến Ban CHQS quận Ba Đình; đồng chí Vũ Anh Đông, Phụ trách công tác quốc phòng - an ninh PVN; đồng chí Võ Nam Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN; cùng các đồng chí trong Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN.


Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Nam Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN nhấn mạnh, năm 2018, Ban CHQS Công ty Mẹ - Tập đoàn có được sự quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ của Đảng uỷ Cơ quan Tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn, Ban CHQS quận Ba Đình bằng việc cụ thể hoá các Nghị quyết, quy chế, văn bản…và đặc biệt được sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, các Ban/Văn phòng Tập đoàn đã tạo điều kiện cho lực lượng dân quân tự vệ Công ty mẹ phát triển bền vững và hoạt động đạt hiệu quả.

Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN tham mưu, quán triệt ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động dân quân tự vệ 11 văn bản cuả Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN và 16 văn bản của Ban CHQS quận Ba Đình bao gồm hướng dẫn, kế hoạch, quyết định, báo cáo về công tác lực lượng dân quân tự vệ năm 2018.

Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN luôn bám sát các kế hoạch và chỉ đạo, lãnh đạo của Ban CHQS tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo định kỳ và kế hoạch của cấp trên; tham gia hội thao huấn luyện lực lượng tự vệ do quận Ba Đình tổ chức và đạt giải nhất môn trang bị vũ khí và chạy 5000m; luôn chấp hành và bồi dưỡng huấn luyện và được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ cho tập thể và 15 cá nhân, đồng chí Hoàng Văn Toản được phong quân hàm thiếu úy về huấn luyện sỹ quan dự bị năm 2018.

Năm 2018, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN luôn bám sát các chủ trương và kế hoạch hoạt động của Ban CHQS quận Ba đình, cấp uỷ, lãnh đạo Tập đoàn để tổ chức triển khai thực hiện. Ngoài ra, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN luôn trao đổi thông tin, thông báo, báo cáo tình hình ngày, tuần, tháng để xử lý kịp thời các nội dung.


Đồng chí Võ Nam Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN trình bày báo cáo tại hội nghị

Để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tập đoàn, năm 2019, Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN thống nhất, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đó là: tăng cường công tác nắm, theo dõi và dự báo kịp thời, của Trung đội tự vệ. Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN và lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, nhất là các quan điểm, chủ trương về quốc phòng và tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về quốc phòng- an ninh; tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và thực hiện về xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở; chủ động kế hoạch đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Nâng cao chất lượng dân quân tư vệ Công ty Mẹ, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý lực lượng tự vệ tại chỗ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua lao động sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ chính trí xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ổn định và phát triển bền vững, sẵn sàng làm nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


Thượng tá Vương Đăng Ninh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ba Đình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Vương Đăng Ninh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ba Đình đã đánh giá cao các kết quả Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN đã đạt được trong năm vừa qua, ghi nhận những đóng góp của Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN trong thành tích chung của Ban CHQS quận Ba Đình. Đồng thời, Thượng tá Vương Đăng Ninh cũng đề nghị Ban CHQS Công ty Mẹ - PVN cần thường xuyên xây dựng, bổ sung kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan; phải xây dựng lực lượng thường xuyên, kiện toàn đội ngũ cán bộ và chỉ huy nếu có thay đổi, thuyên chuyển vị trí công tác; cần tham gia đầy đủ công tác huấn luyện, hội thao, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, thường xuyên thông tin về tình hình thời sự, về công tác quân sự, quốc phòng và cần tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện thời sự nhằm thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của năm.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Nguyễn Hoan


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn