Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019 của PVN:
Bài 3: Để những tấm gương lao động luôn sáng mãi
Trong rất nhiều buổi tập huấn về công tác thi đua khen thưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các giảng viên đều nhấn mạnh vào một điểm chung là phải tìm ra những cá nhân điển hình trong lao động sản xuất. Đó chính là những tấm gương thực sự, giản dị và sáng mãi theo thời gian. Ấy vậy nhưng để phát hiện, tuyên truyền, đưa công tác này thành một hệ thống vận hành liên tục… không phải là điều đơn giản.

Bài 2: Động lực cho sản xuất kinh doanh hiệu quả 

Bài 1: Gắn trách nhiệm người đứng đầu với thi đua khen thưởng

Để công tác tìm kiếm, phát triển các tấm gương lao động sản xuất trở thành một hệ thống tựa như một "cỗ máy" vận hành trơn chu luôn cần một số "cấu kiện”. Đó là những chỉ thị, văn bản chỉ đạo, thông tư hướng dẫn, công tác tuyên truyền và bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến trong các đơn vị.

 

VNPOLY là đơn vị đang gặp muôn vàn khó khăn nhưng người lao động vẫn nỗ lực không ngừng.

Trong thời gian qua, PVN thường xuyên cập nhật, phổ biến Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn cũng như các văn bản quy phạm pháp luật mới phổ biến đến từng đơn vị, từng cá nhân trong toàn Tập đoàn, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Chỉ thị, văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng hàng năm, hướng dẫn sơ kết, tổng kết… Đây chính là nền tảng cơ bản, định hướng cho công tác thi đua khen thưởng cũng như người lao động trong toàn Tập đoàn tuân thủ và phấn đấu.

Tiếp đến, thông qua các bảng tin, trang tin tức trực tuyến (website), báo chí ngành Dầu khí, PVN luôn đề cao việc tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Trong đó, Tập đoàn luôn tuyên truyền gắn với giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống của những người đi tìm lửa, qua đó làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, coi công tác thi đua khen thưởng là động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo nên khí thế thi đua trong lao động sản xuất, gắn kết các phong trào thi đua trong lao động sản xuất.

Tập đoàn cũng thông qua các tổ chức xã hội như Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… để tuyên truyền, thông tin về các điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua lao động sáng tạo, đưa ra các giải pháp, sáng kiến hay cũng như thi đua về đích sớm nhân các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện quan trọng của Tập đoàn.

Về công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, Lãnh đạo PVN, các đơn vị thành viên đã thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn đã xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người lao động cần học theo Bác, sống giản dị, làm việc hiệu quả, nỗ lực bằng tất cả khả năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Gần đây nhất, tại buổi tập huấn về công tác thi đua khen thưởng của PVN năm 2018, đồng chí Võ Quang Lâm - Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng PVN đã phổ biến Quy chế thi đua khen thưởng mới của Tập đoàn vừa được ban hành trong năm 2018. Quy chế này gồm 10 chương, 52 điều và 9 phụ lục, cập nhật, tổng hợp, cụ thể hóa các chính sách pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác thi đua khen thưởng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, kèm theo các hướng dẫn, mẫu biểu liên quan đến công tác này. Đây là cẩm nang quan trọng cho các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng toàn Tập đoàn căn cứ vào đó để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng ở đơn vị.

Theo đó, Tập đoàn và các đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lựa chọn những điển hình, mô hình tiêu biểu, toàn diện để biểu dương, khen thưởng, nêu gương học tập, tạo điều kiện để mô hình, điển hình phát huy tác dụng và là nòng cốt trong các phong trào thi đua tại cơ sở.

 

Người lao động Công ty Đóng tàu Dung Quất (DQS) bắt đầu nhận được nhiều đơn hàng quốc tế sau nhiều năm nỗ lực.

Cụ thể trong những năm qua, tại Hội nghị tổng kết, Tập đoàn đã vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực như: tiêu biểu trong công tác tái cơ cấu và cổ phần hóa; tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; tiêu biểu về hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; tiêu biểu trong công tác xử lý các dự án khó khăn, thua lỗ… Đây là những điểm mới, sát thực tế trong công tác thi đua của Tập đoàn. Theo đó, không chỉ các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh tốt mới cần phát hiện các tấm gương điển hình mà hơn thế nữa tại các đơn vị gặp nhiều khó khăn thì việc các cá nhân xuất sắc, nỗ lực, có nhiều giải pháp, sáng kiến để hỗ trợ đơn vị vượt khó càng đáng được trân trọng.

Nhìn chung, PVN đã và đang tổ chức, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng những thành tích, kết quả nổi bật của các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong Tập đoàn. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm trong xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tiên tiến. Để từ đó nêu cao trách nhiệm chia sẻ khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước giao, tạo đà vững chắc cho Tập đoàn và các đơn vị phát triển trong những năm tiếp theo.

 Ngày 11/8/2020, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 1009/QĐ-DKVN về việc tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015-2019 tại Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ V (2020-2025). Theo đó, Tập đoàn tôn vinh 10 tập thể xuất sắc, 45 cá nhân điển hình xuất sắc và 59 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua nước giai đoạn 2015-2019.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn