PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23/11
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTPC (PV Power, mã chứng khoán: POW) vừa có thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 23/11.

Đại hội đồng cổ đông bất thường PV Power năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tại tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đối tượng dự họp là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PV Power theo danh sách chốt ngày 1/11/2018 hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ.


PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23/11

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này, PV Power sẽ trình xin ý kiến đại hội thông qua một số nội dung quan trọng. Trong đó, sửa đổi một số điểm trong nội dung Điều lệ Tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.

PV Power sẽ xin ý kiến đại hội thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 9 của Hợp đồng mua bán khí Lô PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước được ký bởi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Một nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này là việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT PV Power. Trước đó, ngày 1/10, PVN đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV Power giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PVN.

Do đó, Đại hội đồng cổ đông lần này sẽ tiến hành việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Hòa và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Sau khi tiến hành biểu quyết và bầu cử, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc mới sẽ ra mắt cổ đông.

H.A


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn