PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong tháng 4
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power; mã CK: POW) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo thông báo, PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 vào ngày 10/4/2019 tại Viện Dầu khí Việt Nam, sô 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày cuối cùng để các cổ đông đăng ký thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ vào 18/3/2019 với loại chứng khoán cổ phiếu phổ thông, mệnh giá giao dịch 10.000 đồng/cp.


PV Power dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 10/4/2019

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT PV Power sẽ xin ý kiến các cổ đông thông qua một số nội dung quan trọng như Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019 cũng như kế hoạch SXKD giai đoạn 2019-2022 của Tổng Công ty; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

Đồng thời trong dịp này, PV Power sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng Công ty.

H.A


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn