PV Drilling công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Ngày 12/04/2019, HĐQT PV Drilling đã ban hành Quyết định 01/04/2019/QĐ-HĐQT miễn nhiệm ông Phạm Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling và ban hành Quyết định 02/04/2019/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc PV Drilling.

Ngày 12/04/2019, PV Drilling đã có văn bản thông báo đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty. 


Ban Tổng Giám đốc PVDrilling

Đồng thời, HĐQT ban hành Quyết định 03/04/2019/QĐ-HĐQT bầu ông Phạm Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling kể từ ngày 12/04/2019.


Ông Nguyễn Xuân Cường

Cũng trong ngày 12/04/2019, Hội đồng quản trị PV Drilling trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, sáng thứ Sáu, ngày 26/4/2019.

2. Địa điểm: Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, số 141 Đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

3. Nội dung chính: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và định hướng chiến lược của PV Drilling; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của PV Drilling; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của PV Drilling, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với quy định pháp luật mới; Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của PV Drilling; Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát của PV Drilling; Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

Quý cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan tới Đại hội trên trang thông tin điện tử (website) của PV Drilling tại địa chỉ: www.pvdrilling.com.vn.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu PVD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là 27/3/2019) đều có quyền tham dự họp.

- Quý cổ đông không thể đến tham dự họp được uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Quý cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự họp vui lòng mang theo giấy CMND và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cổ đông).

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp cho PV Drilling trước 16h00 ngày 22/4/2019 theo số Điện thoại: +84-28-39142012 (Ext: 0) hoặc số Fax: +84-28-39142021 hoặc Email: trangcm@pvdrilling.com.vn hoặc theo đường thư.

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn