DMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Ngày 23/4/2019, tại Hà Nội, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên HĐTV PVN cùng đại diện các Ban chuyên môn PVN. Về phía DMC có Chủ tịch HĐQT DMC Trương Đại Nghĩa, Tổng giám đốc DMC Hoàng Trọng Dũng, các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc DMC cùng đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội.


Tổng giám đốc DMC Hoàng Trọng Dũng trình bày kế hoạch SXKD của DMC trong năm 2019

Tại Đại hội, Tổng giám đốc DMC Hoàng Trọng Dũng đã trình bày Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh của DMC năm 2019.

Báo cáo nêu rõ, trong năm 2018, DMC phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chủ yếu phục vụ cho các hoạt động của ngành Dầu khí.

Xác định rõ các chỉ tiêu kế hoạch có nhiều thách thức nên ngay từ đầu năm tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV DMC đã tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, điều hành hoạt  động SXKD, luôn bám sát thị trường và phát triển khách hàng mới; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh/dịch vụ ít bị tác động ảnh hưởng của giá dầu thô và các dịch vụ trên bờ; hoàn thiện hệ thống dung dịch riêng của DMC để gia tăng giá trị thương mại … Song song với đó, DMC đã triển khai tích cực công tác rà soát, tiết giảm các chi phí quản lý; đàm phán với nhà cung cấp để giảm giá các sản phẩm/dịch vụ đầu vào; thực hiện tái cấu trúc thu gọn bộ máy hoạt động tại Công ty Mẹ; tái cấu trúc các đơn vị hoạt động không hiệu quả (năm 2018, DMC đã thoái vốn 2 đơn vị thành viên là DMC Miền Bắc và DMC Miền Trung), góp phần ra tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty Mẹ với lợi nhuận đạt 42,64 tỉ đồng đạt 313,5%.

Lĩnh vực có mức tăng trưởng tốt và là điểm sáng trong hoạt động SXKD của DMC chính là cung cấp dịch vụ dung dịch khoan với doanh thu 643,5 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 46,3 tỷ đồng, đạt 128,6% kế hoạch năm.


Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của DMC

Trong hoạt động sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, DMC cũng đã nỗ lực triển khai các giải pháp nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm/dịch vụ mới để đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, dịch vụ và gia tăng giá trị hoạt động. Có thể nhắc tới việc DMC đang phối hợp cùng Quantum IR (Mỹ) để triển khai cung cấp dịch vụ camera kiểm soát nhiệt độ, rò rỉ cho các khách hàng trong và ngoài ngành Dầu khí; phối hợp với Công ty khí Công nghiệp Thái Lan (BIG) và Air Products (Mỹ) để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện phương án hợp tác sản xuất khí công nghiệp.

Để thực hiện được các chỉ tiêu SXKD năm 2019, Tổng giám đốc DMC Hoàng Trọng Dũng cho hay, nhiệm vụ chính của tổng công ty chủ yếu tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ theo chiến lược phát triển DMC; nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường chất lượng sản phẩm/dịch vụ để có thể giữ và mở rộng thị trường đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động của DMC; chuyên nghiệp hóa các hoạt động kinh doanh các sản phẩm, ra tăng danh mục sản phẩm kinh doanh mới; tập trung cung cấp một cách ổn định các sản phẩm cho giai đoạn vận hành các nhà máy lớn trong ngành Dầu khí, tiếp tục mở rộng thị trường ngoài ngành.

Năm 2019, DMC tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện quyết liệt công tác tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy; đột phá trong các hoạt động SXKD, thay đổi, cải tiến trong cơ chế thúc đẩy, phát triển hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ và thương mại; đổi mới công tác quản trị nhằm phát huy sáng tạo, nhiệt huyết của CBCNV; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt chú ý đến việc phát triển các dòng sản phẩm, dịch vụ mới làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài của tổng công ty.


Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Thấu hiểu những khó khăn mà DMC phải đối mặt, các cổ đông tham dự Đại hội đã góp ý thẳng thắn, đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của DMC. Với tinh thần minh bạch, rõ ràng mọi thông tin của doanh nghiệp cũng như đánh giá và nhìn nhận đúng thực trạng thị trường trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp dịch vụ dung dịch khoan khi các đối thủ nước ngoài bằng mọi cách muốn xâm nhập thị phần dung dịch khoan truyền thống của DMC, Ban lãnh đạo DMC đã trả lời toàn bộ những vấn đề các cổ đông cũng như đại diện cổ đông nêu lên tại đại hội.


Lãnh đạo DMC chúc mừng ông Hoàng Trọng Dũng, thành viên HĐQT DMC.

Đại hội cũng thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát; Tờ trình miễn nhiễm, bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT DMC; Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát DMC; Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;…

Để kiện toàn tổ chức DMC, Đại hội đồng cổ đông cũng tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT DMC với ông Tôn Anh Thi; bầu bổ sung ông Hoàng Trọng Dũng – Tổng Giám đốc DMC là người đại diện phần vốn của PVN tại DMC, làm Ủy viên HĐQT DMC.

Nguyễn Hoan


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác