Làm gì để kiểm soát được rủi ro?
Nhận thức các tai nạn, sự cố xảy ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm - những mối nguy, rủi ro tiềm ẩn luôn thường trực - nên các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) rất chú trọng công tác đánh giá rủi ro tại nơi làm việc để có thể nhận diện, kiểm soát, chủ động ngăn ngừa các tai nạn, sự cố... Tại Tọa đàm “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc” do Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tổ chức vừa qua tại TP HCM, các cấp công đoàn ngành Dầu khí đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong phối hợp với chính quyền để đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha: Đưa an toàn thành phong cách làm việc

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), công tác bảo đảm ATVSLĐ luôn là một trong những nội dung hoạt động quan trọng của công đoàn. Trong những năm qua, CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn trong PVN đã chủ động tích cực tham gia với PVN và các doanh nghiệp thành viên xây dựng, ban hành các quy định về công tác ATVSLĐ, bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và NLĐ. Các cấp công đoàn trong toàn PVN đã tích cực phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, nhà máy, công trình, dự án và tại tổ đội sản xuất; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động, quản lý, theo dõi, quản lý hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV).

Trong những năm qua, tổng số vụ tai nạn lao động, tai nạn chết người, số vụ có nguy cơ mất an toàn, bệnh nghề nghiệp giảm dần hằng năm; tình hình khai báo, điều tra tai nạn lao động được thực hiện theo đúng quy trình và đều có sự tham gia của tổ chức công đoàn; không có vụ nào phải xử lý hình sự; số lớp/lượt đào tạo tập huấn ATVSLĐ do công đoàn chủ động hoặc phối hợp thực hiện và số người tham gia cũng tăng dần.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ chế chính sách bảo đảm ATVSLĐ, nội dung Thỏa ước lao động tập thể đều nhằm mục đích hướng về cơ sở và NLĐ ngày càng thiết thực và bảo đảm quyền lợi cho NLĐ với những điểm cao hơn luật.

PVN có đặc thù hoạt động trên các lĩnh vực có nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cao, cũng như có nhiều ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, địa bàn hoạt động trải rộng cả trong và ngoài nước, nên các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn rất lớn. Vì vậy công tác ATVSLĐ-PCCN luôn được các cấp chính quyền và công đoàn trong PVN chú trọng, quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Công tác quản lý và triển khai các hoạt động của mạng lưới ATVSV ngày càng đi vào nề nếp. Công đoàn thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ ở các cấp, ngày càng tinh gọn, hiệu quả; bố trí phân công cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn để đảm nhiệm công tác ATVSLĐ ở các cấp công đoàn, đặc biệt là ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở.

Công đoàn cũng phát động các phong trào thi đua thường xuyên hoặc đột xuất; xây dựng quy chế khen thưởng phù hợp cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu để kịp thời động viên về tinh thần và vật chất cho NLĐ; biểu dương, nhân rộng mô hình hay, sáng kiến hiệu quả, qua đó đẩy mạnh thực hiện tốt công tác bảo đảm ATVSLĐ.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc tại CĐ DKVN và công đoàn các cấp. Công đoàn thường xuyên phối hợp cùng PVN, cùng các doanh nghiệp kiểm tra về công tác ATVSLĐ-PCCC, thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho NLĐ.


Diễn tập cứu hộ cứu nạn trên công trình dầu khí

Những điều đó minh chứng rằng, công tác bảo đảm ATVSLĐ đã được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, lãnh đạo công đoàn các cấp quan tâm đẩy mạnh và triển khai thực hiện một cách toàn diện, đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Trong thời gian tới, CĐ DKVN cũng như các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV. Trong đó, công đoàn các doanh nghiệp sẽ tăng cường phối hợp với lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác bảo đảm ATVSLĐ; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV bằng việc tăng cường quản lý và triển khai các hoạt động của mạng lưới ATVSV ngày càng đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu công tác; tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức của đội ngũ ATVSV; bảo đảm các chế độ chính sách, khen thưởng kịp thời nhằm động viên đội ngũ ATVSV; tăng cường tham gia thanh tra, tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác bảo đảm ATVSLĐ, chủ động đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp để cải thiện điều kiện lao động, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Công đàn cũng định hướng cùng các cấp chính quyền xây dựng văn hóa an toàn, biến các quy định về ATVSLĐ thành phong cách làm việc của NLĐ.


Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Nguyễn Quốc Đạt: Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động

 

Mục đích chúng ta làm việc là để có một cuộc sống đầy đủ, ấm no, hạnh phúc hơn. Nhưng nếu tai nạn lao động xảy ra thì sẽ không đạt được mục đích đó. Do đó, vấn đề ATVSLĐ phải luôn được đặt lên hàng đầu và trước hết trong ý thức của mỗi người, từ các lãnh đạo đến toàn thể CBCNV.

Tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, bên cạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục, để ý thức an toàn thấm nhuần trong mỗi CBCNV, chúng tôi luôn không ngừng hoàn thiện quy chế, quy định trong công tác bảo đảm ATVSLĐ bằng việc lắng nghe ý kiến của NLĐ và ý kiến chuyên gia để sửa đổi quy chế, quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế. Vietsovpetro cũng thường xuyên phổ biến, quán triệt những quy chế, quy định pháp luật về ATVSLĐ cho CBCNV để mọi người biết và tuân thủ.

Mối nguy đâu đó vẫn luôn tiềm ẩn, rập rình, quan trọng nhất là chúng ta có nhận diện được nó hay không. Chỉ khi chúng ta nhận diện được mối nguy thì mới có biện pháp chủ động ngăn ngừa, giúp cho công việc được tiến hành một cách an toàn hơn. Do đó việc nhận diện mối nguy luôn rất quan trọng.

Một vấn đề nữa rất quan trọng trong công tác bảo đảm ATVSLĐ là kỷ luật lao động. Những công ty nước ngoài thực hiện kỷ luật lao động rất nghiêm. Còn chúng ta tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhiều nhưng tai nạn vẫn nhiều hơn so với công ty nước ngoài là do kỷ luật lao động của chúng ta chưa nghiêm. Ở Vietsovpetro, có lao động người Nga và người Việt. Chúng tôi thường để người Nga làm công tác kỷ luật lao động, vì họ làm nghiêm hơn. Chúng ta nhiều khi nể nang, nhưng chính sự nể nang, xuề xòa sẽ gây hại cho NLĐ. Trong các đợt kiểm tra ATVSLĐ, một số người phàn nàn rằng, Phòng An toàn của Vietsovpetro quá nghiêm khắc. Tôi nói với nhiều người rằng, đó là điều may mắn, bởi vì xuề xòa với mọi người chính là chúng ta tự gây hại cho chúng ta, vì một khi tai nạn xảy ra sẽ gây tổn hại đến sức khỏe và cả tính mạng. Nên vấn đề ATVSLĐ phải tuyệt đối nghiêm khắc, nếu không đạt yêu cầu thì buộc phải khắc phục.

Trưởng phòng An toàn, Trung tâm An toàn và Bảo vệ môi trường Vietsovpetro Nguyễn Bá Cường: Chú trọng đào tạo về đánh giá rủi ro

 

Ở Vietsovpetro, mạng lưới ATVSV được thành lập từ rất sớm (năm 2002) và duy trì đến nay. Vietsovpetro rất quan tâm đến hoạt động của mạng lưới ATVSV. Ngoài yêu cầu các ATVSV phải có chứng chỉ theo quy định, hằng năm chúng tôi đều tổ chức tập huấn, đào tạo, cập nhật và bổ sung kiến thức cho các ATVSV. Trong đào tạo huấn luyện có cả lý thuyết và thực hành, đặc biệt là đưa những vụ tai nạn lao động, những sự cố thực tế vào đào tạo. Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức các cuộc thi ATVSV giỏi, các buổi hội thảo để các ATVSV cùng trao đổi chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm. Chúng tôi cũng tuyên truyền cho các ATVSV và NLĐ rằng, chúng ta làm việc an toàn không phải chỉ cho mọi người mà còn cho chính mình. Nếu mình vi phạm, để xảy ra sự cố thì chính mình là người đầu tiên gánh chịu hậu quả từ tai nạn. Việc đào tạo, tuyên truyền cho các ATVSV có ý nghĩa rất quan trọng vì ATVSV là những người trực tiếp sản xuất, có mặt ở tất cả các tổ sản xuất, nên nếu họ nắm được kiến thức về ATVSLĐ thì họ sẽ phân tích rõ hơn, giảm thiểu được tai nạn lao động tại nơi làm việc.


Diễn tập để tăng cường sự sẵn sàng của lực lượng PCCC trên công trình dầu khí

Trên thực tế, những tai nạn lao động xảy ra chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, đó là những mối nguy, rủi ro tiềm ẩn. Nếu chúng ta không nhận diện được hay phân tích chưa thấu đáo thì tai nạn còn cao hơn nữa. Vì thế, Vietsovpetro luôn chú trọng đào tạo các ATVSV về đánh giá rủi ro. Đồng thời, chúng tôi cũng thấy rằng, nếu chỉ đào tạo riêng cho mạng lưới ATVSV cũng chưa hiệu quả, còn phải đào tạo ở các cấp quản lý cao hơn, để người lãnh đạo, người quản lý cũng phải đánh giá rủi ro để biết được cấp dưới đánh giá đã chính xác chưa, từ đó có sự trao đổi và đưa ra giải pháp phù hợp.

Chủ tịch Công đoàn PVFCCo Tống Xuân PhongNhận diện mối nguy


Ở những giai đoạn đầu, máy móc, thiết bị, công nghệ đầu tư còn mới, dần dần máy móc thiết bị già cỗi đi thì những rủi ro tiềm ẩn cũng lớn hơn, đặt ra áp lực ngày càng lớn với công tác bảo đảm ATVSLĐ. Ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ, chúng tôi đã thấy câu chuyện như thế, chắc cũng tương đồng như nhiều công trình khác của ngành Dầu khí.

Những tai nạn xảy ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn có những mối nguy, rủi ro tiềm ẩn ở bên dưới. Vấn đề là kiểm soát các nguy cơ, rủi ro như thế nào, vai trò của từng bộ phận, từng tổ chức trong thực hiện kiểm soát. Trong đó, tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp cần có sự phối hợp với chính quyền thông qua các ban chức năng phụ trách về công tác an toàn của doanh nghiệp. Mạng lưới ATVSV phải là cánh tay nối dài của bộ phận phụ trách an toàn của doanh nghiệp, cùng phối hợp để tăng hiệu quả hoạt động.

Tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công đoàn luôn phối hợp với chuyên môn, đặc biệt là Ban An toàn trong công tác đào tạo thường kỳ mạng lưới ATVSV, đào tạo cho cán bộ quản lý, phối hợp kiểm tra, giám sát… Trong đó, một công tác hết sức quan trọng là đào tạo, cập nhật những thông tin kiến thức về nhận diện mối nguy và rủi ro cho mạng lưới ATVSV. Trong mỗi môi trường làm việc có đặc thù khác nhau, chúng tôi phân loại những rủi ro, mối nguy khác nhau để có sự đào tạo bài bản, thiết thực cho mạng lưới ATVSV cũng như NLĐ để mọi người có kiến thức, nhận diện được mối nguy, rủi ro mà phòng tránh.


Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Chủ tịch Công đoàn PV GAS Nguyễn Văn HùngChủ động ngăn ngừa


Tổ chức mạng lưới ATVSV là nhiệm vụ của công đoàn. Chúng tôi xác định rằng, mạng lưới ATVSV có vai trò rất quan trọng trong việc nhắc nhở, nhận diện rủi ro trong lao động sản xuất. Để nâng cao chất lượng của đội ngũ ATVSV, trong năm 2018, chúng tôi đã kịp thời kiện toàn mạng lưới ATVSV ở tất cả các doanh nghiệp trực thuộc, tất cả ATVSV khi làm nhiệm vụ đều phải đáp ứng, thỏa mãn các yêu cầu và đều được đào tạo theo quy định.

Bên cạnh đào tạo định kỳ, chúng tôi còn xây dựng phần mềm với bộ đề cương 300 câu hỏi về các kiến thức cơ bản về ATVSLĐ. Với bộ đề này, toàn bộ mạng lưới ATVSV của chúng tôi có thể chủ động học tập trực tuyến, sau đó tự đánh giá, kiểm tra, để có kiến thức đáp ứng theo yêu cầu công việc. Vừa qua, chúng tôi cũng tổ chức cuộc thi trực tuyến dành cho ATVSV với yêu cầu là các ATVSV phải trả lời đúng tối thiểu 40/50 câu mới đạt yêu cầu. Sau cuộc thi, chúng tôi đã có tổng kết, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Chúng tôi hy vọng qua cuộc thi này, đội ngũ ATVSV sẽ nâng cao kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Vietsovpetro luôn chú trọng đào tạo các ATVSV về đánh giá rủi ro. Nếu chỉ đào tạo riêng cho mạng lưới ATVSV cũng chưa hiệu quả, còn phải đào tạo ở các cấp quản lý cao hơn, để người lãnh đạo, người quản lý cũng phải đánh giá rủi ro để biết được cấp dưới đánh giá đã chính xác chưa, từ đó có sự trao đổi và đưa ra giải pháp phù hợp.

Thêm nữa, trong thời gian qua, chúng tôi đã từng bước xây dựng thư viện các clip ngắn từ 3-5 phút về công tác an toàn. Đây là những clip tái hiện những tình huống mất an toàn trong các lĩnh vực như điện, hóa chất, làm việc trên cao, hàn cắt kim loại…, các tai nạn đã xảy ra trong và ngoài ngành liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS). Bộ clip còn có những hướng dẫn làm việc an toàn, qua đó nhắc nhở, yêu cầu NLĐ tuân thủ, thực hiện các quy định, các quy trình làm việc an toàn. Bộ clip này được lưu trữ trên mạng nội bộ của doanh nghiệp để NLĐ dễ dàng truy cập, tham khảo. Đồng thời, công đoàn cũng phổ biến các nội dung này bằng cách trình chiếu ở những nơi dễ thấy như văn phòng, nhà ăn để NLĐ dễ tiếp cận và tiếp thu kiến thức về ATVSLĐ hiệu quả.

PV GAS định kỳ tổng kết hoạt động mạng lưới ATVSV, đồng thời mời chuyên gia về tập huấn cho các ATVSV về nhận diện các mối nguy và quản lý mối nguy. Bởi mối nguy đâu đó vẫn luôn tiềm ẩn, rập rình, quan trọng nhất là chúng ta có nhận diện được nó hay không. Chỉ khi chúng ta nhận diện được mối nguy thì mới có biện pháp chủ động ngăn ngừa, giúp cho công việc được tiến hành một cách an toàn hơn. Do đó việc nhận diện mối nguy luôn rất quan trọng.

Mai Phương


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn