Tìm kiếm, thăm dò dầu khí
Thứ Ba, 25/02/2014, 01:56 GMT+7
Hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí năm 2013
Với mục tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí trong nước, không ngừng tìm kiếm cơ hội, gia tăng trữ lượng dầu khí từ nước ngoài, tích cực góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ chủ quyền quốc gia, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã triển khai và thực hiện có hiệu quả hoạt động thăm dò - khai thác dầu khí cả ở trong nước và nước ngoài. Đã có nhiều phát hiện dầu khí quan trọng. Các mỏ được đưa nhanh vào phát triển khai thác song hành với việc áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao sản lượng, gia tăng thu hồi dầu khí, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Năm 2013 hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí trong nước và ngoài nước của Tập đoàn được triển khai tích cực trên mọi mặt. Công tác kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh đáng kể, Petrovietnam đã ký được 04 hợp đồng dầu khí mới đưa tổng số hợp đồng dầu khí hiện còn hiệu lực lên tới 60 hợp đồng trên hầu như toàn bộ vùng biển và thềm lục địa Việt Nam kể cả các khu vực nước sâu, xa bờ. Công táckhảo sát, thu nổ địa chấn phục vụ tìm kiếm thăm dò, đánh giá tiềm năng trữ lượng của các cấu tạo ở các hợp đồng dầu khí và điều tra cơ bản cũng được triển khai mạnh mẽ với 9.497km2 địa chấn 3D (trong đó có 844 km2địa chấn 3D thu nổ ở nước ngoài) và 12.053 km tuyến địa chấn 2D (trong đócó 607 kmđịa chấn 2D thu nổ ở nước ngoài). Ở trong nước, Petrovietnam đã tiến hành khoan 66 giếng khoan tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng và phát triển khai thác, trong đó có 10 giếng khoan thăm dò, 13 giếng khoan thẩm lượng, 43 giếng khoan phát triển, khai thác, bơm ép, sửa giếng. Khối lượng công tác khoan đã thực hiện là 226.801 m khoan với tổng chi phí khoảng 1,65 tỷ USD.

 

Bên cạnh các hoạt động tìm kiếm thăm dò – khai thác dầu khí ở trong nước, năm 2013 Petrovietnam đã và đang tiếp tục tích cực triển khai thực hiện các dự án thăm dò khai thác tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung chủ yếu tại những khu vực có tiềm năng dầu khí như Cộng hòa Liên bang Nga và các nước SNG, Trung Đông, Bắc & Trung Phi, Mỹ La tinh và các nước Đông Nam Á.

 

Công tác thăm dò – thẩm lượng của Tập đoàn năm 2013 đã thu được các kết quả rất quan trọng với 05 phát hiện dầu khí mới ở trong nước và 01 phát hiện khí ở nước ngoài; nhiều giếng khoan thẩm lượng đạt kết quả tốt. Một số giếng khoan phát triển khai thác cho thấy đặc trưng tầng chứa tốt hơn dự kiến. Tổng trữ lượng gia tăng trong năm 2013 là trên 35triệu tấn dầu quy đổi, từng bước đảm bảomục tiêu gia tăng trữ lượng giai đoạn 2011 – 2015 là 175-200 triệu tấn dầu quy đổi và tạo tiền đề vững chắc cho công tác thăm dò, khai thác của Tập đoàn trong những năm tiếp theo.

 

Các mỏ dầu đưa vào khai thác trong năm 2013:

 

STT


Các mỏ mới đưa vào khai thác năm 2013

Lô hợp đồng

Nhà điều hành

Ngày đưa vào khai thác

1

  Hải Sư Trắng

  Lô 15-2/01

  TLJOC

19/5/2013

2       

  Hải Sư Đen

  Lô 15-2/01

  TLJOC

19/6/2013

3       

  Sư Tử Vàng ĐB

  Lô 15-1

  CLJOC

30/10/2013

4      

  Thỏ Trắng

  Lô 9-1

  VSP

T7/2013

5       

  BK-17

  Lô 9-1

  VSP

T12/2013

6       

  Siurkhoratin

  Lô Nhenhetsky

  RVP

QI/2013

 7     

  Urernyrd

  Lô Nhenhetsky

  RVP

QI/2013

8       

  West Desaru

  PM-304

  Petrofac

02/8/2013

9        

  Mỏ Dorado Peru

  Lô 67

  PVEP

20/11/2013

10       

  Mỏ Pirana Peru

  Lô 67

  PVEP

25/12/2013

 
 
Các mỏ khí đưa vào khai thác trong năm 2013:
 

 

STT

Các mỏ mới đưa vào khai thác

năm 2013

Lô hợp đồng

Nhà điều hành

Ngày đưa vào

khai thác

1

  Hải Thạch Mộc Tinh  

  Lô 5-2, 5-3

Biển Đông POC

06/9/2013

 

Các dự án tìm kiếm thăm dò đang xúc tiến đầu tư: Xem trang Xúc tiền đầu tư - Bản tiếng Anh